Hejmo   Artikoloj   Instruado   Vivprotokolo   Libertempo

|Esperante| |English|

Kelkaj ruslingvaj publikaĵoj de Mati Pentus

En tiu ĉi dosiero

Vidu ankaŭ anglalingvajn artikolojn.

La dokumentoj, cirkuligitaj per tiu ĉi servilo, estas liveritaj de la kontribuantaj aŭtoroj kiel rimedo por certigi ĝustatempan dissemon de sciencaj kaj teknikaj verkoj sur nekomerca bazo. Kopirajton kaj ĉiujn rajtojn, konsistantajn ĝin, plu tenas la aŭtoroj aŭ aliaj kopirajtposedantoj, malgraŭ tio, ke ili proponis la verkojn tie ĉi elektronike. Estas supozata, ke ĉiuj personoj, kopiantaj la informon, sekvos la kondiĉojn kaj limigojn, altruditajn de la kopirajto de la aŭtoroj. Tiuj ĉi verkoj ne povas esti reafiŝitaj sen eksplicita permeso de la kopirajtposedanto.

Ruslingvaj artkoloj

 

La lambek-kalkulo kaj formalaj gramatikoj
(ruse)

Mati Pentus

Resumo

Ni pruvas, ke la klaso de lingvoj, generataj de kategoriaj gramatikoj, bazitaj sur la lambek-kalkulo, koincidas kun la klaso de ĉiuj senkuntekstaj lingvoj.

 

BibTeX

@article{Pentus95FPM,
author="Pentus, M.",
title="La lambek-kalkulo kaj formalaj gramatikoj",
journal="Fundamentalnaja i prikladnaja matematika",
volume=1,
number=3,
pages="729--751",
note="Ruse",
year=1995
}

Elŝuti

(23 paĝoj)
DVI.zip (34K)
PostScript.zip (76K)
 

Doktora disertacio
(Disertacio de kandidato de fizikaj-matematikaj sciencoj laŭ la rusa sistemo)
La lambek-kalkulo kaj formalaj gramatikoj
(ruse)

Mati Pentus

Resumo

Ni pruvas, ke la kategoriaj gramatikoj, bazitaj sur la lambek-kalkulo, generas precize ĉiujn senkuntekstajn lingvojn. Estas obtenitaj similaj rezultoj ankaŭ pri la lambek-kalkulo, allasanta malplenajn antaŭmembrojn, pri la lambek-kalkulo kun la unuo kaj pri la multiplika fragmento de la cikla lineara logiko.

 

BibTeX

@phdthesis{Pentus96PHD,
author="Pentus, M.",
title="La lambek-kalkulo kaj formalaj gramatikoj",
school="Moskva ŝtata universitato",
address="Moskvo",
pages="69pp",
note="Disertacio, ruse",
year=1996
}

Elŝuti

(69 paĝoj)
DVI.zip (55K)
PostScript.zip (110K)
 

Kompleteco de la lambeka sintaksa kalkulo
(ruse)

Mati Pentus

Resumo

Ni pruvas, ke la lambeka sintaksa kalkulo estas kompleta rilate al la modeloj sur liberaj duongrupoj, alivorte en ĝi deriveblas ĉiuj identaĵoj pri multipliko, dekstra dvivido kaj maldekstra divido de formalaj lingvoj.

 

BibTeX

@article{Pentus99FPM,
author="Pentus, M.",
title="Kompleteco de la lambeka sintaksa kalkulo",
journal="Fundamentalnaja i prikladnaja matematika",
volume=5,
number=1,
pages="193--219",
note="Ruse",
year=1999
}

Elŝuti

(27 paĝoj)
DVI.zip (52K)
PostScript.zip (100K)
 

Habilitacia disertacio
(Disertacio de doktoro de fizikaj-matematikaj sciencoj laŭ la rusa sistemo)
Kompleteco de la lambek-kalkulo
(ruse)

Mati Pentus

Resumo

Ni pruvas, ke la lambek-kalkulo estas kompleta rilate al siaj celmodeloj, ĵetantaj sintaksajn kategoriojn al aroj da vortoj.

 

BibTeX

@phdthesis{Pentus2000Thesis,
author="Pentus, M.",
title="Kompleteco de la lambek-kalkulo",
school="Moskva ŝtata universitato",
address="Moskvo",
pages="165pp",
note="Disertacio, ruse",
year=2000
}

Elŝuti

(165 paĝoj)
PostScript.zip (258K)
 
Hejmo   Artikoloj   Instruado   Vivprotokolo   Libertempo
 
MPAdreso: http://lpcs.math.msu.su/~pentus/abruseo.htm
Laste modifita 09.09.2004.
Mati Pentus
Tel/fakso: + 7 - 495 - 939 30 31